سخنرانی و پرسش و پاسخ ویژه خانمها دختران و مادران در مورد جامعه سالم در گرو تغذیه سالم

سلام
 
 پنجشنبه ۱۸ خرداد  ساعت ۱۰ تا ۱۲
 
سالن استانداری
 
 سخنرانی و پرسش و پاسخ ویژه خانمها دختران و مادران 
 
در مورد جامعه سالم در گرو تغذیه سالم
 
ورود برای عموم آزاد است
 
 
 همایش «ارتقای سلامت با تغذیه سالم » با حضور
 
 دکتر مصطفی نوروزی مسئول انجمن تغذیه قزوین 
 
 دکتر زاوشی متخصص تغذیه 
 
زمان : پنجشنبه ، ۹۶/۳/۱۸ ، ساعت ۱۰ صبح
 
مکان : قزوین - سالن اجتماعات استانداری