درباره دکتر رزا زاوشی

 

متخصص تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه گلاسکو انگلستان

عضو انجمن تغذیه ایران

دانشیار دانشگاه

Associate professor of human nutrition

Member of nutrition society (Qazvin branch)