درباره دکتر مصطفی نوروزی

 
 
متخصص تغذیه و رژیم درمانی از دانشگاه گلاسکو انگلستان
 
 
مسئول انجمن تغذیه ایران، استان قزوین
 
 
دانشیار دانشگاه
 
 
Associate professor of human nutrition
 
 
President of nutrition society (Qazvin branch)